Puma Business
Image default
Business / Business Services

Bedrijf aantrekkelijk maken voor klanten in één stap

Elk bedrijf zal zich bij de heropening, in verband met de versoepeling rondom de maatregelen, richten op professionaliteit en het aantrekkelijk maken van het bedrijf. Er zijn in de geschiedenis verschillende strategieën bedacht om de ogen van de klanten te laten richten op jouw bedrijf. Hierbij staat het gemak hoog aangeschreven; een strategie dat het betreffende bedrijf veel kansen kan bieden.

Er zijn veel manieren mogelijk om het gemak van de klant te verbeteren. Zo is het mogelijk de verplichte aanmelding te vereenvoudigen door de klant vooraf een QR-code te sturen, waarbij de klant bij binnenkomst de mogelijkheid zich aan te melden door enkel de code te scannen bij de virtuele receptie. Bij de investering in een digitale receptie wordt het bedrijf van enkele voordelen gegarandeerd, die in dit artikel aandachtig bekeken zullen worden.

Eenvoudig

Zoals eerder vernoemd zal het voor de klant gemakkelijker en prettiger zijn de mogelijkheid te krijgen een aanmelding succesvol af te ronden door enkel een ontvangen code te scannen bij een geplaatste registratiepaal of -tablet. Zo zal contact vermeden worden; een handeling dat in de huidige situatie als ongewoon wordt gedefinieerd. Hierdoor wordt het de klanten gemakkelijker gemaakt mogelijk contact te vermijden, zodat de maatregelen netjes nagevolgd kunnen worden.

Professionaliteit

Ook zal de professionaliteit van het bedrijf stijgen in het oog van de klant. Zo zal het persoon met een ingeplande afspraak vooraf een notificatie ontvangen per mail, push of sms. Bij deze notificatie zal een uitlegknop de klant helpen bij het verkrijgen van verdere bezoekersinformatie over AVG/GDPR en mogelijk andere onduidelijkheden. Voor bijzonderheden zal de bezoeker ook verdere bezoekersvoorwaarden ontvangen over uiteenlopende bezoekerstypen.

Door deze stap zullen klanten het bedrijf hoog waarderen en door het gemak het bedrijf mogelijk vaker betreden. Zelfs bij een onbemande receptie zal de klanttevredenheid hoog schikken; een doelstelling waar elk bedrijf naar streeft.

https://www.economy.nl/