Puma Business
Image default
Business / Business Services

Bouwkundige keuring gebouw in Rotterdam

Bouwkundige keuring gebouw in Rotterdam door: Bouwkundige keuring Rotterdam

 

De afgelopen jaren lijkt staalskeletbouw uit te groeien tot een echt alternatief voor de traditionele bouwmethoden. Het toenemend aantal vrijstaande woningen met een staalskelet is daartoe het bewijs volgens bouwkundige keuring Rotterdam.

 

Bouwkundige keuring gebouw in Rotterdam:

 

 Het besef groeit dat staalskeletbouw bij uitstek geschikt is voor vervullen van de huidige woonwensen : Vrij indeelbare en aanpasbare woonruimten, overmaat (een extra kamer, serre of garage) en onderscheid in vormgeving en afwerking(sniveau). En dat tegen ee nconcurrerende bouwsom, mede dankzij de korte bouwtijd. Van invloed hierbij is de recente opmars van het particulier opdrachtgeverschap, vooral in de sector van de duurdere, vrijstaande woningen. De toekomstige eigenaar/bewoner – al of niet in het bezit van eigen bouwgrond – legt als opdrachtgever van de bouw zijn wensen direct op tafel bij de ontwerper of de bouwer. Die wensen zijn vaak zeer specifiek en ‘persoonlijk’. Dat vraagt om maatwerk en dat kan in skeletbouw.

 

Voorbeeld Bouwkundige keuring Rotterdam:

 

Een voorbeeld is een woonhuis met praktijkruimte in Zoetermeer. In de laagbouw zitten de slaapkamers en de badkamer. Op de begane grond van de hoogbouw liggen een praktijkruimte en een wachtruimte. Een trap leidt naar de woonkamer op de verdieping met uitzicht over het plassengebied. De rijksoverheid moedigt het particuliere opdrachtgeversschap aan. Het Ministerie van VROM wil dat een derde van alle nieuwbouwwoningen tot 2010 worden gebouwd in opdracht van particulieren. Sommige initiatieven anticiperen hierop door een catalogusachtige aanpak van vrijstaande woningbouw met een staalskelet.

 

Optoppen en Bouwkundige keuring Rotterdam:

Het geringe gewicht en afmetingen van een staalconstructie en de opbouw uit kleine, maatvaste elementen maakt het staalskelet bijzonder geschikt voor optoppen: het bouwen van een of meer extra bouwlagen op bestaande woningen en woongebouwen. Voor het opwaarderen van oude stadswijken (een grootschalige bouwopgave in het kader van de stedelijke vernieuwing vormt optoppen een alternatief voor sloop en nieuwbouw. Maar ook bij groot onderhoud en bij particuliere woningverbetering is optoppen een goed alternatief. Bij optoppen met een licht staalskelet, een licht dakpakket en lichte gevelvullingen blijft de extra belasting op de bestaande gebouwconstructie beperkt. Dat voorkomt extra werkzaamheden aan funderingen en (vaak kostbare) bouwkundige aanpassingen van de bestaande draagconstructies.