Puma Business
Image default
Business / Business Services

Het aantal doe-het-zelvers steeg opmerkelijk tijdens lockdown

Door het gedwongen thuiswerken nam het aantal klussers opmerkelijk toe gedurende de lockdown. Zo zagen bouwmarkten de omzet stijgen naar de top. Regeldragers, torx schroeven en balkschoenen, alles ging over de toonbank als warme broodjes. Ook de tweede golf leidde tot nieuwe verfraaiingen van woningen en positieve uitkomsten voor bouwmarkten.

Uit onderzoek bleek dat vooral tuinklussen de overhand namen. Klusplatform Werkspot lichtte de uitkomst toe: ‘Voor de coronacrisis had 75 procent van alle werkzaamheden betrekking op zaken binnenshuis. Momenteel zien we dat 40 procent van de geplaatste klussen buitenshuis of in de tuin plaatsvindt.’

Aantal klussen

Tuinieren was een opmerkelijk populaire doe-het-zelf-activiteit, vooral onder Britten: ruim 57% hield zich hiermee bezig tijdens lockdown, gevolgd door voorjaarsschoonmaak van ruim 47% en schilderen of behangen met 34%.

Dit hoge aantal klussen zal uiteraard deels verklaard kunnen worden door de seizoenen. Zo waren het aantal klussen in de warme maanden hoger dan in het koude najaar.

De positieve effecten

Veel klussen waren enkel reparaties of verfraaiingen aan het interieur. Door het thuiswerken gaan gebreken, die eerder nooit aan bod kwamen, de thuiswerker opvallen.

Uit onderzoek onder 2.000 Britten, uitgevoerd door Ronseal, werden de positieve effecten van klussen op de geestelijke gezondheid in kaart gebracht. Twee derde van de ondervraagden gaf aan dat de uitgevoerde klussen hielpen de verveling te bedrijven, waarbij circa 33% aangaf trots te zijn op het resultaat. Twee op de vijf ervaarden tevredenheid bij het voltooien van de klussen en bijna een vijfde voelde zich ontspannen.

Gevaren

Echter is de toestroom van doe-het-zelvers met ernstig letsel ook gestegen sinds de lockdown. Johan Vehof, plastisch chirurg in het Arnhemse Rijnstate Ziekenhuis, liet weten dat de pieken jaarlijks merkbaar zijn rond Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Zo kwam het aantal patiënten met ernstig letsel in 2016 neer op 41 patiënten. Sinds de lockdown is dit aantal gestegen naar 152; bijna vier keer zo veel.

http://bnvtools.nl