Puma Business
Image default
Business / Business Services

Schaalvergroting bij Nederlandse boeren

De Nederlandse economie zit weer in de lift en dit zien we ook terug in de export. Nederland exporteert veel voornamelijk op landbouw gebied. Veel buitenlandse markten willen graag de Nederlandse zuivel en kazen in hun supermarkt kunnen verkopen. Dit is natuurlijk goed voor de boeren en de Nederlandse economie, maar er zit ook een keerzijde aan deze medaille. De melkveehouderijen zijn erg vervuilend voor het milieu. Vaak moet de boer gebruik maken van grote, vervuilende landbouwmachines en stoten de koeien daarnaast veel CO2 uitstoot uit. Omdat de Europese Unie graag iets wilt doen aan de klimaatverandering, het door mensen veroorzaakte broeikaseffect/ de opwarming van de aarde zijn de milieu eisen strenger geworden en worden er bovendien extra toeslagen geëist voor milieubelastende bedrijven. De landbouw wordt dus sterkt geraakt door deze regelingen en boeren zullen daarom nog energiezuiniger moeten gaan werken. Wanneer boeren dit initiatief tonen worden zij hier overigens wel weer voor beloond met subsidies. De meeste doelstellingen wil de Europese Unie behalen voor 2020. Er is dus voor veel boeren nog even de tijd het een en ander in gang te zetten. Deze tijd is ook vaak nodig voor de boeren, omdat zij niet gemakkelijk hun stalinrichting kunnen veranderen. Wanneer zij hun proces willen optimaliseren, zullen zij dit het beste grondig aan moeten pakken. Hierbij kan de gehele inrichting over hoop liggen en zijn er wellicht allerlei nieuwe machines nodig die bijvoorbeeld met eigen opgewekte stroom van de zonnepanelen kunnen werken. Om boeren tegemoet te komen in deze wirwar van Europese en landelijke regels en richtlijnen, is er de mogelijkheid om agrarisch advies te vragen. Dit zijn specialisten die zich in alle wetgevingen rondom landbouw hebben verdiept en die de boeren dus uitstekend kunnen helpen met hun persoonlijke situatie. Zij kunnen boeren tevens helpen om bepaalde processen in gang te zetten, zodat zij alles mooi op orde hebben voordat de regelgevingen definitief worden in 2020.

http://www.wijsmanhandelenadvies.nl/

Related Posts

Behandeling van tandarts in Nieuw-Vennep

Woningfotografie aanvragen bij een bedrijf

Dit zijn de voordelen van een website