Puma Business
Image default
Business / Business Services

Vitaliteit onder werknemers

Na de tweede wereldoorlog was er een massale geboorte van kinderen. Deze periode noemen we de baby boom. Hierdoor waren er meer werkenden dan mensen met een pensioen; voor iedere AOW’er waren er vijf werkende personen in 1989. We zien deze lijn krimpen, want de baby boom van toen wordt nu ouder, echter worden er nu relatief gezien minder kinderen geboren, omdat meer mensen eerst carrière willen maken en daarna komt het er soms simpelweg niet meer van. In 2011 geldt dat slechts drie werkenden beschikbaar zijn per AOW’er. Door deze verschuiving zijn er dus te weinig mensen om de pensioen fondsen weer aan te vullen. De tweede kamer heeft hiervoor de maatregel bedacht dat de pensioen leeftijd omhoog moet van 65 jaar naar 67 jaar. Hier is natuurlijk niet iedereen het mee eens. Vooral fysiek zware beroepen hebben nu al moeite om de 65 jaar te halen en moeten er dus niet aan denken om tot hun 67 jaar door te werken. De aankomende debatten moeten uitwijzen hoe dit ‘probleem’ opgelost gaat worden. Toch zijn er veel tegenstanders voor de verhoogde pensioenregeling, want iedereen begrijpt dat het geld voor een mooi pensioen ergens vandaag moet komen. Om ook fysiek zware beroepen tegemoet te komen, wordt er nagedacht over eventuele flexibele pensioenen. Mensen met een fysiek zwaar beroep, deze zullen dan vooraf bepaalt worden, mogen dan op hun 65 jaar al met pensioen terwijl de rest doorwerkt tot 67 jaar. Over het algemeen worden we ook allemaal steeds ouder en wordt de zorg steeds beter in Nederland. Desalniettemin is het belangrijk dat werknemers vitaal blijven en dat dit zo vroeg mogelijk gestimuleerd wordt. Iemand die een betere balans kent tussen privé en werk, zal lichamelijk vaak ook beter functioneren. Dit noemen we vitaliteit en zorgt voor een betere productiviteit en sfeer binnen het bedrijf. Wilt u als bedrijf onderzoeken hoe uw vitaliteit is? Of wilt u deze verbeteren totdat deze optimaal is? Klik hier en onderzoek eens de mogelijkheden voor zakelijke coaching van Carrièrepoort.nl op het gebied van personeel en vitaliteit.

https://carrierepoort.nl/

Related Posts

25 jaar getrouwd, wat geef je cadeau?

Learning Dutch is easy!

Rimpels en botox