Puma Business
Image default
Business / Business Services

Waarom een bezoekersregistratie? Daarom!

Als groot bedrijf zal het een bekende regel zijn; de verplichting van bezoekersregistratie. Om vervelende situaties te voorkomen, is het voor vele bedrijven essentieel het huidig aantal bezoekers dat zich op dat moment in het pand bevindt te registreren.

Om het nog ingewikkelder te maken: aan de registratie zijn enkele regels en eisen verbonden. Voor een duidelijk overzicht zal hieronder meer informatie worden getoond, rondom de registratie van de bezoekers.

Waarom?

Een veelvoorkomende vraag. Waarom? De bezoekersregistratie is een verplichting om de huidige wet te volgen. De Arbowet, artikel 3.1 lid 2 worden werkgevers verplicht maatregelen te nemen voor een overzichtelijke ontruiming, in geval van een calamiteit. Hier wordt niet enkel met de evacuatie van eigen werknemers rekening gehouden, maar ook externe bezoekers. Voor een goede ontruiming zal een registratie van de aanwezige bezoekers een verstandige daad zijn.

In veel gevallen worden BHV’ers binnen het bedrijf op pad gestuurd om hun verdieping te controleren en de aanwezige mensen te evacueren. In het geval van kantooromgevingen zal deze manier een prima oplossing zijn, helaas wordt dit voor de industrie al een grotere uitdaging. Door te beschikken over verschillende magazijnen en zowel productie- als technische ruimtes en het geluidsniveau door machines wordt een controle al snel onoverzichtelijk. In zo’n situaties is een bezoekersregistratie vrijwel de enige manier om het pand goed te kunnen ontruimen.

Naast een goede ontruiming wordt in de Arbowet ook aandacht besteedt aan de veiligheid binnen het bedrijf. Door het bezoekersregistratiesysteem zal de onderneming een goede indruk geven aan de klant, doordat er rekening wordt gehouden met de veiligheid van de aanwezige bezoekers.

Eisen

Een papierenlogboek op de desk van de receptie wordt ook gezien als een registratie. Echter is dit niet toegestaan volgens de AVG-wet. Zo zullen de bezoekers inzicht hebben over gegevens van de personen die eerder het pand bezocht hebben, denk aan de voornaam, achternaam en bedrijfsnaam. Dit wordt door de AVG-wet gezien als datalek.

http://economy.nl